top of page
img-Yf0G6Rxs83noUEgNmdiSNDGd.png

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op onze website! We willen ervoor zorgen dat u onze website veilig en probleemloos kunt gebruiken, dus hebben we deze algemene voorwaarden opgesteld. Door onze website te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 1. Gebruiksvoorwaarden

 2. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het volgende:

 • U zult onze website niet gebruiken voor illegale doeleinden.

 • U zult geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, inclusief ons eigendom.

 • U zult onze website niet gebruiken om spam te verzenden, virussen te verspreiden of andere schadelijke activiteiten uit te voeren.

 • U zult geen inbreuk maken op de privacy van anderen door persoonlijke informatie te verzamelen of te delen.

 1. Verkoopvoorwaarden Als u producten koopt via onze website, gelden de volgende voorwaarden:

 • De prijzen van de producten zijn in euro en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 • De verzendkosten worden apart vermeld en zijn voor rekening van de koper.

 • We doen ons best om de producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, maar we kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website altijd volledig, juist of actueel is.

 • We behouden ons het recht voor om de verkoop van producten te weigeren of te annuleren als we vermoeden dat de bestelling frauduleus is.

 1. Aansprakelijkheid We doen ons best om ervoor te zorgen dat onze website veilig en probleemloos is, maar we kunnen niet garanderen dat onze website altijd foutloos, ononderbroken of vrij van virussen zal zijn. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de producten die via onze website zijn verkocht.

 2. Wijzigingen in de voorwaarden We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op onze website zijn gepubliceerd. We raden u aan deze voorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 3. Toepasselijk recht en jurisdictie Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van België bevoegd.

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Bedankt voor uw bezoek aan onze productenportfolio-website!

bottom of page